Steeds meer onbetrouwbare asbest-saneerders

Asbest saneerders verwijderen plaat van asbest dak

Er wordt steeds meer gewaarschuwd voor de toename van onbetrouwbare  bedrijven in de asbest-branche. Boeren die een niet-gecertificeerd bedrijf asbest laten saneren, kunnen voor problemen komen te staan.

Een asbest-dak laten saneren, moet worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Dat is een voorwaarde van de subsidieregeling voor asbestsanering. Alleen bedrijven in Nederland gecertificeerd als asbest-verwijderingsbedrijf (SC-530), mogen asbest saneren en vallen dan onder de subsidieregeling. Voor het saneren van asbest geldt bovendien een meldingsplicht. Asbest-saneerders die niet voldoen aan deze meldingsplicht en niet beschikken over de juiste papieren worden als onbetrouwbaar of malafide betiteld.

Saneringswerkzaamheden laten uitvoeren door een malafide bedrijf kan vervelende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering op het boerenerf. De sanering door een malafide bedrijf wordt stopgezet, waarna er alsnog een gecertificeerd bedrijf wordt ingeschakeld. Het werk loopt daardoor vertraging op, valt mogelijk duurder uit en het betreffende object is voor langere tijd onbruikbaar.”

Hoge boetes

In 2015 zijn in totaal 473 inspecties uitgevoerd. In 45% van de gevallen bleek een malafide bedrijf actief. De overtredingen varieerden van het niet juist uitvoeren van saneringen tot het niet beschikken over de juiste documenten. De boetes die samenhangen met dergelijke overtredingen kunnen oplopen tot meer dan € 100.000. Ze zijn meestal alleen voor rekening van de betreffende aannemer. Opdrachtgevers worden financieel geraakt door het stilleggen van de werkzaamheden en het besmettingsonderzoek naar mogelijke verspreiding van asbestvezels dat in veel gevallen moet worden uitgevoerd.

Asbestverbod op daken vanaf 2024

Asbestdaken zijn vanaf 1 januari 2024 verboden. Dat betekent veel werk voor asbestsaneerders. Niet-gecertificeerde bedrijven willen daar een graantje van meepikken. Een asbestdak is vaak binnen een of twee dagen verwijderd. De kans dat dit de komende jaren door malafide bedrijven wordt gedaan, is relatief groot, zo valt te lezen in het rapport van de inspectiedienst.

Wil je zien of een asbestsaneerder gecertificeerd is? Op www.ascert.nl staan alle gecertificeerde bedrijven.

foto’s: Anna van der Woude
Bron: Boerderij.nl (Bouke Poelsma: Freelance redacteur)