Ondergrens van 35 vierkante meter bij dakensubsidie vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli  2017 staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen  te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan voorwaarden worden voldaan.

Meer informatie: link naar staatscourant