Veehouderijbedrijf Nieuwlaar

Succesvolle sanering eerste fase van de pluimveestallen.

Met een item door RTV Oost!

THD Hesselink

Er zijn 3 schuren gesaneerd met een totaal oppervlak asbesthoudende dakplaat van: 690 m². De asbestdaken zijn gesaneerd en vervangen door nieuwe daken. Ook zijn zonnepanelen toegepast.