Stappenplan

Het proces naar asbestsanering

Het proces naar asbestsanering bestaat uit een stappenplan met zes stappen. Waarbij in stap 3 een beslissingsmoment is opgenomen.
De meeste kosten in onderstaande uitleg worden gedekt door subsidies en vallen dus uiteindelijk weg.

Over het algemeen zijn de kosten voor de asbestsanering voor een ondernemer (bijna) helemaal gesubsidieerd.
Daardoor hoeft deze alleen een nieuw dak te betalen. Verder zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de verschillende stappen.

Begin met het stappenplan


Volgende stap

 

 

Stappenplan – Stap 1

0-meting

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek wordt uw 0-situatie vastgelegd: een adviseur komt op bezoek en bekijkt de situatie. Hierbij wordt uw ondernemersvorm vastgelegd, de daken opgemeten en het aantal vierkante meters asbestdak bepaald en bespreken wij met u welke buren ook voor asbestsanering in aanmerking komen. Op die manier proberen wij een lokaal cluster te maken, dat in één keer gesaneerd kan worden waardoor de kosten zo laag mogelijk worden.

Het resultaat is een beknopte rapportage waarin uw situatie wordt beschreven en de mogelijkheden voor asbestsanering globaal worden uitgewerkt inclusief kosten en subsidies. Hiermee krijgt u een eerste beeld van de netto kosten voor sanering.

Kosten:                                                € 500,–

Het liefst maken we een combinatie met energiebesparing, zodat u meerdere vliegen in één klap kunt slaan. Bovendien komt u daarmee in aanmerking voor meer subsidieregelingen.

Optioneel: Energiescan                 € 450,– (nodig voor subsidie provincie Overijssel: geld-terug-actie)

Bent u klaar voor de eerste stap? Neem dan contact met ons op.


Vorige stap

Volgende stap

Stappenplan – Stap 2

Offerte aanvragen

Om een asbestsanering uit te voeren is nodig:

  • Asbestinventarisatierapport
  • Sloopvergunning
  • Opgeruimde schuur
  • Asbestsaneerder
  • Bouwbedrijf om nieuw dak te plaatsen

Op basis van de inventarisatie bij de 0-meting vragen wij offertes aan voor de verschillende werkzaamheden. De 0-situatie en uw wensen worden hier als programma van eisen gebruikt. Als er een lokaal cluster kan worden gevormd met uw buren wordt alles als cluster aangevraagd. Bij voorkeur kiezen wij lokale en bekende bedrijven voor deze aanvraag.

Het resultaat zijn offertes voor de verschillende werkzaamheden.

Kosten: € 250,–


Vorige stap

Volgende stap

Stappenplan – Stap 3

Beslismoment

Met de aangeboden offertes, maken wij een vergelijking van de aanbiedingen. Wij stellen een kort advies op welke partij de beste keuze is in uw situatie. Vervolgens bespreken wij de offertes met u, zodat u een goede keuze kunt maken. Op basis van dit concrete plaatje besluit u of het traject doorgaat of niet (GO – NO GO).

Met de partijen die de werkzaamheden gaan uitvoeren worden een tijdplanning en andere werkafspraken gemaakt.

Kosten: € 250,–


Vorige stap

Volgende stap

Stappenplan – Stap 4

Aanvraag subsidies

De uitvoerende partij en de invulling van de werkzaamheden zijn bekend, zodat de subsidie kan worden aangevraagd. Het aanvragen van subsidies kunnen wij voor u verzorgen, maar u kunt ook zelf (een deel) aanvragen of bijvoorbeeld uw boekhouder.

Kosten bij maximale subsidie: € 1.000,–
EnergieInvesteringsAftrek(2x), GeldTerugActie: € 100,– per stuk
RVO asbestsanering: € 200,–
MKB energielening: € 200,–

 


Vorige stap

Volgende stap

Stappenplan – Stap 5

Uitvoeren sanering

Onderdeel van de sanering is het aanvragen van een sloopvergunning. Wij controleren of de procedure correct wordt gevolgd en wordt voldaan aan alle regels, zodat er tijdens de uitvoering geen onverwachtse zaken naar voren komen.

Zodra de subsidie(s) zijn toegekend en de vergunningen verleend, kunnen de werkzaamheden starten. Het asbestdak wordt gesaneerd en het nieuwe dak wordt geplaatst.

Kosten:                                                € 250,–


Vorige stap

Volgende stap

Stappenplan – Stap 6

Oplevering

De laatste stap in het proces is de oplevering van het werk. De asbestsanering wordt afgemeld bij het bevoegd gezag en het centrale meldpunt asbestsanering. Voor uw locatie wordt een verklaring afgegeven dat het gesaneerde object asbestvrij is.

Alle documenten worden door ons aan u aangeboden in een overzichtelijke map, zodat u alles gemakkelijk bij de hand heeft.

Kosten:                                                € 250,–


Vorige stap

Volgende stap